金曜日

Reforma protestant. Introducció a les religionsRecursos de contextualització de les religions:

Aquí una animació entorn la expansió de les religions:Un dels molts mapes que circulen per internet sobre la distribució religiosa mundial és aquest (tot i que no és exacte, fixeu-vos en Corea, on s'inclou dins la denominació generalista i inexistent de "religions xineses"). Una mica més detallat és aquest altre (tot i que en els mapes sempre ens hem de fixar en quina data estan elaborats, i si no ho posa, malament)

Més exhaustiu pel tema de la distribució protestant és aquest mapa de percentatge de la religió protestant al món (aquí Corea si que té indicada la seva especificitat). Tot i que les dades són confuses i cal confontrar-les amb d'altres fonts, per exemple, la pàgina de la CIA i


Aquí un recurs de la Universitat de Glasgow entorn la filosofia de les religions, força confús d'entendre. Més clar és aquest gràfic, que cal llegir des d'un punt de vista crític, entorn la relació entre les religions, la cultura i els valors. El gràfic ha esta elaborat per Ronald Inglehart (exemple (i un altre) d'alguna de les opinions que genera el postmaterialisme)

Pel que fa a les relacions entre religió i economia, cal llegir a: Max Weber, Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, 1930 (traducció anglesa)

(Complements, articles de divulgació (ATENCIÓ cal llegir amb esperit crític, vigilant quina és la font, qui l'ha fet, quan i per publicar-la on): Reflexions actuals
Efectes de la religió en la economia)

I un article excel·lent entorn l'adopció actual del protestantisme com a forma de reforma social:
Tomas Gross, “Protestantism and modernity: the implications of religious change in contemporary rural Oaxaca”, Sociology of Religion, 2003, vol.64, n. 4, 479-498Entrant ja en la història:

Recull d'enllaços entorn el tema de la Reforma i Contrareforma o Reforma Catòlica, amb documentació primera i secundària.

Mapa de la difusió de la Reforma.

0 件のコメント: